دکتر شاهین شمس | تخفیف ویژه دکتر شاهین شمس

بوتاکس

11/ 2/ 94 : جمعه

تزریق بوتاکس تا پایان اردیبهشت ماه 1394 با قیمت 190000 تومان

تخفیف بوتاکس از 20 فروردین

5/ 1/ 94 : چهارشنبه

از 20 فروردین به مدت 10 روز در کلینیک بهار